Bricks

Bricks

De serie Bricks zijn reproducties van de oud Engelse en Nederlandse bakstenen die in deze vorm niet meer geproduceerd worden.

De originele exemplaren; Waaltjes genaamd

Zijn het oudste geprefabriceerde bouwelement dat uit kleihoudend leem gevormd en gebrand werd, in de kleuren rood en geel. Dankzij innovatieve materialen en productie wijze kunnen deze stenen geproduceerd worden met dezelfde uitstraling in hedendaagse kleuren.

Maten ca. 4,5 x 12 cm tot 4 x 15 cm

Kasteel sfeer met Castle Stones…..